turricefalia

Kullanım örnekleri

turricefalia
tower skull
icon arrow

tower

Phonetic: "/ˈtaʊ.ə(ɹ)/"

Part Of Speech: noun


Definition: A very tall iron-framed structure, usually painted red and white, on which microwave, radio, satellite, or other communication antennas are installed; mast.


Definition: A similarly framed structure with a platform or enclosed area on top, used as a lookout for spotting fires, plane crashes, fugitives, etc.


Definition: A water tower.


Definition: A control tower.


Definition: Any very tall building or structure; skyscraper.


Definition: Any item, such as a computer case, that is usually higher than it is wide.


Definition: An interlocking tower.


Definition: A strong refuge; a defence.


Definition: A tall fashionable headdress worn in the time of King William III and Queen Anne.


Definition: High flight; elevation.


Definition: The sixteenth trump or Major Arcana card in many Tarot decks, usually deemed an ill omen.


Definition: The nineteenth Lenormand card, representing structure, bureaucracy, stability and loneliness.

icon arrow

skull

Phonetic: "/skʌl/"

Part Of Speech: noun


Definition: The main bones of the head considered as a unit; including the cranium, facial bones, and mandible.


Definition: A symbol for death; death's-head


Definition: The mind or brain.


Definition: A crust formed on the ladle, etc. by the partial cooling of molten metal.


Definition: The crown of the headpiece in armour.


Definition: A shallow bow-handled basket.

icon arrow

skull

Phonetic: "/skʌl/"

Part Of Speech: verb


Definition: To hit in the head with a fist, a weapon, or a thrown object.


Definition: To strike the top of (the ball).

Türkçe-İngilizce Şarkı Sözleri Çevirmeni

Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.

Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!Tek bir tıklamayla kelimeleri çevirin! Türkçe'den İngilizce'ye çevirmenimiz iki yönlü bir çeviri programıdır, anlamların ikamesi için kapsamlı bir sözlük içerir, kelime öbeklerinin ve ifadelerin kullanım örneklerini ve bunların fonetik bileşenlerini gösterir. Tercümanımız, çeviri alanındaki bilgi tabanını sürekli olarak güncelleyen ve son kullanıcı için tamamen anonim ve ücretsiz olarak korurken hizmet kalitesini koruyan profesyonel bir dilbilimci ekibi tarafından oluşturulmuştur. Çevirileriniz sadece size ait!