silahla bir şey (kurşun, mermi) atmak

Kullanım örnekleri

silahla bir şey (kurşun, mermi) atmak
discharge (someone or something) from (something)
icon arrow

discharge

Part Of Speech: noun


Definition: Pus or exudate (other than blood) from a wound or orifice, usually due to infection or pathology.


Definition: The act of accomplishing (an obligation) or repaying a debt etc.; performance.


Definition: The act of expelling or letting go.


Definition: The act of firing a projectile, especially from a firearm.


Definition: The process of unloading something.


Definition: The process of flowing out.


Definition: The act of releasing an accumulated charge.


Definition: The act of releasing an inpatient from hospital.


Definition: The act of releasing a member of the armed forces from service.


Definition: The volume of water transported by a river in a certain amount of time, usually in units of m3/s (cubic meters per second).

icon arrow

discharge

Part Of Speech: verb


Definition: To accomplish or complete, as an obligation.


Definition: To free of a debt, claim, obligation, responsibility, accusation, etc.; to absolve; to acquit; to forgive; to clear.


Definition: To send away (a creditor) satisfied by payment; to pay one's debt or obligation to.


Definition: To set aside; to annul; to dismiss.


Definition: To expel or let go.


Definition: To let fly, as a missile; to shoot.


Definition: To release (an accumulated charge).


Definition: To relieve of an office or employment; to send away from service; to dismiss.


Definition: To release legally from confinement; to set at liberty.

Example: to discharge a prisoner


Definition: To operate (any weapon that fires a projectile, such as a shotgun or sling).


Definition: To release (an auxiliary assumption) from the list of assumptions used in arguments, and return to the main argument.


Definition: To unload a ship or another means of transport.


Definition: To put forth, or remove, as a charge or burden; to take out, as that with which anything is loaded or filled.

Example: to discharge a cargo


Definition: To give forth; to emit or send out.

Example: A pipe discharges water.


Definition: To let fly; to give expression to; to utter.

Example: He discharged a horrible oath.


Definition: To bleach out or to remove or efface, as by a chemical process.

Example: to discharge the colour from a dyed fabric in order to form light figures on a dark background


Definition: To prohibit; to forbid.

icon arrow

or

Phonetic: "/ɔː(ɹ)/"

Part Of Speech: conjunction


Definition: Connects at least two alternative words, phrases, clauses, sentences, etc. each of which could make a passage true. In English, this is the "inclusive or." The "exclusive or" is formed by "either [...] or".

Example: He might get cancer, or be hit by a bus, or God knows what.


Definition: An operator denoting the disjunction of two propositions or truth values. There are two forms, the inclusive or and the exclusive or.


Definition: Counts the elements before and after as two possibilities.


Definition: Otherwise (a consequence of the condition that the previous is false).

Example: It's raining! Come inside or you'll catch a cold!


Definition: Connects two equivalent names.

Example: The country Myanmar, or Burma

icon arrow

from

Phonetic: "/fɹɒm/"

Part Of Speech: preposition


Definition: Used to indicate source or provenance.

Example: I got a letter from my brother.


Definition: Originating at (a year, time, etc.)

Example: This manuscript is from the 1980s.


Definition: Used to indicate a starting point or initial reference.

Example: Face away from the wall!


Definition: Indicating removal or separation.

Example: After twenty minutes, remove the cake from the oven.


Definition: Indicating exclusion.

Example: A parasol protects from the sun.


Definition: Indicating differentiation.

Example: He knows right from wrong.


Definition: Produced with or out of (a substance or material).

Example: It's made from pure gold.


Definition: Used to indicate causation; because of, as a result of.

Example: Too many people die from breast cancer.

En İyi Tur-Eng Çevirmen

İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.

Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.