pantolon paçası

Kullanım örnekleri

pantolon paçası
trouser leg
icon arrow

trouser

Phonetic: "/ˈtɹaʊzə/"

Part Of Speech: noun


Definition: (used attributively as a modifier) Of or relating to trousers.

Example: trouser leg


Definition: (in clothing retail and fashion) A pair of trousers.

Example: And this is our linen trouser, sir.

icon arrow

trouser

Phonetic: "/ˈtɹaʊzə/"

Part Of Speech: verb


Definition: To put money into one's trouser pocket; to pocket.


Definition: To legally remove funds from an organization for personal use.


Definition: To secretively steal an item or money for personal use.

icon arrow

leg

Phonetic: "/leɪɡ/"

Part Of Speech: noun


Definition: A limb or appendage that an animal uses for support or locomotion.

Example: {{ux|en|Insects have six legs.}


Definition: In humans, the lower limb extending from the groin to the ankle.

Example: Dan won't be able to come to the party, since he broke his leg last week and is now on crutches.


Definition: The portion of the lower limb of a human that extends from the knee to the ankle.


Definition: A part of garment, such as a pair of trousers/pants, that covers a leg.

Example: The left leg of these jeans has a tear.


Definition: A rod-like protrusion from an inanimate object, supporting it from underneath.

Example: the legs of a chair or table


Definition: Something that supports.

Example: This observation is an important leg of my argument.


Definition: A stage of a journey, race etc.

Example: After six days, we're finally in the last leg of our cross-country trip.


Definition: A distance that a sailing vessel does without changing the sails from one side to the other.


Definition: One side of a multiple-sided (often triangular) course in a sailing race.


Definition: A single game or match played in a tournament or other sporting contest.


Definition: One of the two sides of a right triangle that is not the hypotenuse.


Definition: One of the branches of a hyperbola or other curve which extend outward indefinitely.


Definition: (usually used in plural) The ability of something to persist or succeed over a long period of time.

Example: This proposal has no legs. Almost everyone opposes it.


Definition: A disreputable sporting character; a blackleg.


Definition: An extension of a steam boiler downward, in the form of a narrow space between vertical plates, sometimes nearly surrounding the furnace and ash pit, and serving to support the boiler; called also water leg.


Definition: In a grain elevator, the case containing the lower part of the belt which carries the buckets.


Definition: Denotes the half of the field on the same side as the batsman's legs; the left side for a right-handed batsman.

Example: Ponsonby-Smythe hit a thumping drive through the leg fielders.


Definition: A branch or lateral circuit connecting an instrument with the main line.


Definition: A branch circuit; one phase of a polyphase system.


Definition: An underlying instrument of a derivatives strategy.


Definition: An army soldier assigned to a paratrooper unit who has not yet been qualified as a paratrooper.


Definition: A gesture of submission; a bow or curtsey. Chiefly in phrase make a leg.

icon arrow

leg

Phonetic: "/leɪɡ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To remove the legs from an animal carcass.


Definition: To build legs onto a platform or stage for support.


Definition: To put a series of three or more options strikes into the stock market.


Definition: To apply force using the leg (as in 'to leg a horse').

En İyi Tur-Eng Çevirmen

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!

Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!