kızdırma bujisi

Kullanım örnekleri

kızdırma bujisi
glow plug
icon arrow

glow

Phonetic: "/ɡləʊ/"

Part Of Speech: noun


Definition: The state of a glowing object.


Definition: The condition of being passionate or having warm feelings.


Definition: The brilliance or warmth of color in an environment or on a person (especially one's face).

Example: He had a bright red glow on his face.

icon arrow

glow

Phonetic: "/ɡləʊ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To give off light from heat or to emit light as if heated.

Example: The fire was still glowing after ten hours.


Definition: To radiate some emotional quality like light.

Example: The zealots glowed with religious fervor.


Definition: To gaze especially passionately at something.


Definition: To radiate thermal heat.

Example: After their workout, the gymnasts' faces were glowing red.


Definition: To shine brightly and steadily.

Example: The new baby's room glows with bright, loving colors.


Definition: To make hot; to flush.


Definition: To feel hot; to have a burning sensation, as of the skin, from friction, exercise, etc.; to burn.

icon arrow

plug

Phonetic: "/plʌɡ/"

Part Of Speech: noun


Definition: A pronged connecting device which fits into a mating socket, especially an electrical one.

Example: I pushed the plug back into the electrical socket and the lamp began to glow again.


Definition: Any piece of wood, metal, or other substance used to stop or fill a hole.

Example: Pull the plug out of the tub so it can drain.


Definition: A flat oblong cake of pressed tobacco.

Example: He preferred a plug of tobacco to loose chaw.


Definition: A high, tapering silk hat.


Definition: A worthless horse.

Example: That sorry old plug is ready for the glue factory!


Definition: Any worn-out or useless article.


Definition: A block of wood let into a wall to afford a hold for nails.


Definition: A mention of a product (usually a book, film or play) in an interview, or an interview which features one or more of these.

Example: During the interview, the author put in a plug for his latest novel.


Definition: A body of once molten rock that hardened in a volcanic vent. Usually round or oval in shape.

Example: Pressure built beneath the plug in the caldera, eventually resulting in a catastrophic explosion of pyroclastic shrapnel and ash.


Definition: A type of lure consisting of a rigid, buoyant or semi-buoyant body and one or more hooks.

Example: The fisherman cast the plug into a likely pool, hoping to catch a whopper.


Definition: A small seedling grown in a tray from expanded polystyrene or polythene filled usually with a peat or compost substrate.


Definition: (jewellery) A short cylindrical piece of jewellery commonly worn in larger-gauge body piercings, especially in the ear.


Definition: A drug dealer.


Definition: A branch from a water-pipe to supply a hose.

icon arrow

plug

Phonetic: "/plʌɡ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To stop with a plug; to make tight by stopping a hole.

Example: He attempted to plug the leaks with some caulk.


Definition: To blatantly mention a particular product or service as if advertising it.

Example: The main guest on the show just kept plugging his latest movie: it got so tiresome.


Definition: To persist or continue with something.

Example: Keep plugging at the problem until you find a solution.


Definition: To shoot a bullet into something with a gun.


Definition: To have sex with, penetrate sexually.

Example: I'd love to plug him.

İngilizce Türkçe Cümle Çevirmeni

Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!

İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.