yakacak odun yığını

Kullanım örnekleri

yakacak odun yığını
wood pile
icon arrow

wood

Phonetic: "/wʊd/"

Part Of Speech: noun


Definition: The substance making up the central part of the trunk and branches of a tree. Used as a material for construction, to manufacture various items, etc. or as fuel.

Example: There was lots of wood on the beach.


Definition: The wood of a particular species of tree.

Example: Teak is much used for outdoor benches, but a number of other woods are also suitable, such as ipé, redwood, etc.


Definition: A forested or wooded area.

Example: He got lost in the woods beyond Seattle.


Definition: Firewood.

Example: We need more wood for the fire.


Definition: A type of golf club, the head of which was traditionally made of wood.


Definition: A woodwind instrument.


Definition: An erection of the penis.

Example: That girl at the strip club gave me wood.


Definition: Chess pieces.

icon arrow

wood

Phonetic: "/wʊd/"

Part Of Speech: verb


Definition: To cover or plant with trees.


Definition: To hide behind trees.


Definition: To supply with wood, or get supplies of wood for.

Example: to wood a steamboat or a locomotive


Definition: To take or get a supply of wood.

icon arrow

pile

Phonetic: "/paɪl/"

Part Of Speech: noun


Definition: A mass of things heaped together; a heap.


Definition: A group or list of related items up for consideration, especially in some kind of selection process.

Example: When we were looking for a new housemate, we put the nice woman on the "maybe" pile, and the annoying guy on the "no" pile


Definition: A mass formed in layers.

Example: a pile of shot


Definition: A funeral pile; a pyre.


Definition: A large amount of money.

Example: He made a pile from that invention of his.


Definition: A large building, or mass of buildings.


Definition: A bundle of pieces of wrought iron to be worked over into bars or other shapes by rolling or hammering at a welding heat; a fagot.


Definition: A vertical series of alternate disks of two dissimilar metals (especially copper and zinc), laid up with disks of cloth or paper moistened with acid water between them, for producing a current of electricity; a voltaic pile, or galvanic pile.


Definition: An atomic pile; an early form of nuclear reactor.


Definition: The reverse (or tails) of a coin.


Definition: A list or league

icon arrow

pile

Phonetic: "/paɪl/"

Part Of Speech: verb


Definition: (often used with the preposition "up") To lay or throw into a pile or heap; to heap up; to collect into a mass; to accumulate

Example: They were piling up wood on the wheelbarrow.


Definition: To cover with heaps; or in great abundance; to fill or overfill; to load.

Example: We piled the camel with our loads.


Definition: To add something to a great number.


Definition: (of vehicles) To create a hold-up.


Definition: To place (guns, muskets, etc.) together in threes so that they can stand upright, supporting each other.

Türkçe'den İngilizce'ye Çevirmen

Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.