tourne-à-gauche

Kullanım örnekleri

tourne-à-gauche
tap wrenches
icon arrow

tap

Phonetic: "/tæp/"

Part Of Speech: noun


Definition: A tapering cylindrical pin or peg used to stop the vent in a cask.


Definition: A device used to dispense liquids.

Example: We don't have bottled water; you'll have to get it from the tap.


Definition: Liquor drawn through a tap; hence, a certain kind or quality of liquor.

Example: a liquor of the same tap


Definition: A place where liquor is drawn for drinking.


Definition: A device used to cut an internal screw thread. (External screw threads are cut with a die.)

Example: We drilled a hole and then cut the threads with the proper tap to match the valve's thread.


Definition: A connection made to an electrical or fluid conductor without breaking it.

Example: The system was barely keeping pressure due to all of the ill-advised taps along its length.


Definition: An interception of communication by authority.


Definition: A device used to listen in secretly on telephone calls.


Definition: A procedure that removes fluid from a body cavity.

Example: abdominal tap

icon arrow

tap

Phonetic: "/tæp/"

Part Of Speech: verb


Definition: To furnish with taps.

Example: If we tap the maple trees, we can get maple syrup!


Definition: To draw off liquid from a vessel.

Example: He tapped a new barrel of beer.


Definition: To deplete, especially of a liquid via a tap; to tap out.


Definition: To exploit.

Example: Businesses are trying to tap the youth market.


Definition: To place a listening or recording device on a telephone or wired connection.

Example: They can't tap the phone without a warrant.


Definition: To intercept a communication without authority.

Example: He was known to tap cable television.


Definition: To cut an internal screw thread.

Example: Tap an M3 thread all the way through the hole.


Definition: To turn or flip a card or playing piece to remind players that it has already been used that turn (by analogy to "tapping," in the sense of drawing on to the point of temporary exhaustion, the resources or abilities represented by the card).


Definition: To cadge, borrow or beg.

Example: I tried to tap a cigarette off him, but he wouldn't give me one.


Definition: To drain off fluid by paracentesis.


Definition: To advance someone for a post or job, or for membership of a club.

Example: Trump interviewed Mueller for FBI job day before he was tapped for special counsel.

icon arrow

wrenches

Phonetic: "/ɹɛnt͡ʃɪs/"

Part Of Speech: noun


Definition: A movement that twists or pulls violently; a tug.


Definition: An injury caused by a violent twisting or pulling of a limb; strain, sprain.


Definition: A trick or artifice.


Definition: Deceit; guile; treachery.


Definition: A turn at an acute angle.


Definition: A winch or windlass.


Definition: A screw.


Definition: A distorting change from the original meaning.


Definition: A hand tool for making rotational adjustments, such as fitting nuts and bolts, or fitting pipes; a spanner.


Definition: An adjustable spanner used by plumbers.


Definition: A violent emotional change caused by separation.


Definition: In screw theory, a screw assembled from force and torque vectors arising from application of Newton's laws to a rigid body.


Definition: Means; contrivance


Definition: In coursing, the act of bringing the hare round at less than a right angle, worth half a point in the recognised code of points for judging.

icon arrow

wrenches

Phonetic: "/ɹɛnt͡ʃɪs/"

Part Of Speech: verb


Definition: To violently move in a turn or writhe.


Definition: To pull or twist violently.

Example: With a surge of adrenaline, she wrenched the car door off and pulled out the injured man.


Definition: To turn aside or deflect.


Definition: To slander.


Definition: To tighten with or as if with a winch.


Definition: To injure (a joint) by pulling or twisting.

Example: Be careful not to wrench your ankle walking along those loose stones!


Definition: To distort from the original meaning.


Definition: To thrust a weapon in a twisting motion.


Definition: To disarm an opponent by whirling his or her blade away.


Definition: To rack with pain.


Definition: To deprive by means of a violent pull or twist.


Definition: To use the tool known as a wrench.

Example: The plumber wrenched the pipes until they came loose.

Türkçe'den İngilizce'ye Çevirmen

Tek bir tıklamayla kelimeleri çevirin! Türkçe'den İngilizce'ye çevirmenimiz iki yönlü bir çeviri programıdır, anlamların ikamesi için kapsamlı bir sözlük içerir, kelime öbeklerinin ve ifadelerin kullanım örneklerini ve bunların fonetik bileşenlerini gösterir. Tercümanımız, çeviri alanındaki bilgi tabanını sürekli olarak güncelleyen ve son kullanıcı için tamamen anonim ve ücretsiz olarak korurken hizmet kalitesini koruyan profesyonel bir dilbilimci ekibi tarafından oluşturulmuştur. Çevirileriniz sadece size ait!

Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!