telefonum bozuk

Kullanım örnekleri

telefonum bozuk
my phone is broken
icon arrow

my

Phonetic: "/mi/"

Part Of Speech: interjection


Definition: Used to express surprise, shock or amazement.

Example: My, what big teeth you have!

icon arrow

phone

Phonetic: "/fəʊ̯n/"

Part Of Speech: noun


Definition: A device for transmitting conversations and other sounds in real time across distances, now often a small portable unit also capable of running software etc.

icon arrow

phone

Phonetic: "/fəʊ̯n/"

Part Of Speech: verb


Definition: To call (someone) using a telephone.

icon arrow

broken

Phonetic: "/ˈbɹəʊkən/"

Part Of Speech: verb


Definition: To separate into two or more pieces, to fracture or crack, by a process that cannot easily be reversed for reassembly.

Example: If the vase falls to the floor, it might break.


Definition: To divide (something, often money) into smaller units.

Example: Can you break a hundred-dollar bill for me?


Definition: To cause (a person or animal) to lose spirit or will; to crush the spirits of.

Example: Her child's death broke Angela.


Definition: To be crushed, or overwhelmed with sorrow or grief.

Example: My heart is breaking.


Definition: To interrupt; to destroy the continuity of; to dissolve or terminate.

Example: I had won four games in a row, but now you've broken my streak of luck.


Definition: To ruin financially.

Example: The recession broke some small businesses.


Definition: To violate, to not adhere to.

Example: He broke his vows by cheating on his wife.


Definition: (of a fever) To pass the most dangerous part of the illness; to go down, in terms of temperature.

Example: Susan's fever broke at about 3 AM, and the doctor said the worst was over.


Definition: (of a spell of settled weather) To end.

Example: The forecast says the hot weather will break by midweek.


Definition: (of a storm) To begin; to end.

Example: Around midday the storm broke, and the afternoon was calm and sunny.


Definition: (of morning, dawn, day etc.) To arrive.

Example: Morning has broken.


Definition: To render (a game) unchallenging by altering its rules or exploiting loopholes or weaknesses in them in a way that gives a player an unfair advantage.

Example: Changing the rules to let white have three extra queens would break chess.


Definition: To stop, or to cause to stop, functioning properly or altogether.

Example: Did you two break the trolley by racing with it?


Definition: To cause (a barrier) to no longer bar.

Example: break a seal


Definition: To destroy the arrangement of; to throw into disorder; to pierce.

Example: The cavalry were not able to break the British squares.


Definition: (of a wave of water) To collapse into surf, after arriving in shallow water.


Definition: To burst forth; to make its way; to come into view.


Definition: To interrupt or cease one's work or occupation temporarily.

Example: Let's break for lunch.


Definition: To interrupt (a fall) by inserting something so that the falling object does not (immediately) hit something else beneath.

Example: He survived the jump out the window because the bushes below broke his fall.


Definition: To disclose or make known an item of news, etc.

Example: I don't know how to break this to you, but your cat is not coming back.


Definition: (of a sound) To become audible suddenly.


Definition: To change a steady state abruptly.

Example: His coughing broke the silence.


Definition: To suddenly become.

Example: The arrest was standard, when suddenly the suspect broke ugly.


Definition: Of a male voice, to become deeper at puberty.


Definition: Of a voice, to alter in type due to emotion or strain: in men generally to go up, in women sometimes to go down; to crack.

Example: His voice breaks when he gets emotional.


Definition: To surpass or do better than (a specific number), to do better than (a record), setting a new record.

Example: He broke the men's 100-meter record.


Definition: :


Definition: (most often in the passive tense) To demote, to reduce the military rank of.


Definition: To end (a connection), to disconnect.

Example: I couldn't hear a thing he was saying, so I broke the connection and called him back.


Definition: (of an emulsion) To demulsify.


Definition: To counter-attack


Definition: To lay open, as a purpose; to disclose, divulge, or communicate.


Definition: To become weakened in constitution or faculties; to lose health or strength.


Definition: To fail in business; to become bankrupt.


Definition: To destroy the strength, firmness, or consistency of.

Example: to break flax


Definition: To destroy the official character and standing of; to cashier; to dismiss.


Definition: To make an abrupt or sudden change; to change the gait.

Example: to break into a run or gallop


Definition: To fall out; to terminate friendship.


Definition: To terminate the execution of a program before normal completion.


Definition: To suspend the execution of a program during debugging so that the state of the program can be investigated.

icon arrow

broken

Phonetic: "/ˈbɹəʊkən/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Fragmented, in separate pieces.


Definition: (of a promise, etc) Breached; violated; not kept.

Example: broken promises of neutrality


Definition: Non-functional; not functioning properly.

Example: I think my doorbell is broken.


Definition: (of a person) Completely defeated and dispirited; shattered; destroyed.

Example: The bankruptcy and divorce, together with the death of his son, left him completely broken.


Definition: Having no money; bankrupt, broke.


Definition: (of land) Uneven.


Definition: (of a tactic or option) Overpowered; overly powerful; too powerful.

İngilizce Türkçe Cümle Çevirmeni

Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.

İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.