sermek

Kullanım örnekleri

sermek
lay
icon arrow

lay

Phonetic: "/leɪ/"

Part Of Speech: noun


Definition: Arrangement or relationship; layout.

Example: the lay of the land


Definition: A share of the profits in a business.


Definition: A lyrical, narrative poem written in octosyllabic couplets that often deals with tales of adventure and romance.


Definition: The direction a rope is twisted.

Example: Worm and parcel with the lay; turn and serve the other way.


Definition: A casual sexual partner.

Example: What was I, just another lay you can toss aside as you go on to your next conquest?


Definition: An act of sexual intercourse.


Definition: A plan; a scheme.


Definition: (uncountable) the laying of eggs.

Example: The hens are off the lay at present.


Definition: A layer.

icon arrow

lay

Phonetic: "/leɪ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To place down in a position of rest, or in a horizontal position.

Example: A shower of rain lays the dust.


Definition: To cause to subside or abate.


Definition: To prepare (a plan, project etc.); to set out, establish (a law, principle).


Definition: To install certain building materials, laying one thing on top of another.

Example: lay brick;  lay flooring


Definition: To produce and deposit an egg.

Example: Did dinosaurs lay their eggs in a nest?


Definition: To bet (that something is or is not the case).

Example: I'll lay that he doesn't turn up on Monday.


Definition: To deposit (a stake) as a wager; to stake; to risk.


Definition: To have sex with.


Definition: To take a position; to come or go.

Example: to lay forward;  to lay aloft


Definition: To state; to allege.

Example: to lay the venue


Definition: To point; to aim.

Example: to lay a gun


Definition: (ropemaking) To put the strands of (a rope, a cable, etc.) in their proper places and twist or unite them.

Example: to lay a cable or rope


Definition: To place and arrange (pages) for a form upon the imposing stone.


Definition: To place (new type) properly in the cases.


Definition: To apply; to put.


Definition: To impose (a burden, punishment, command, tax, etc.).

Example: to lay a tax on land


Definition: To impute; to charge; to allege.


Definition: To present or offer.

Example: to lay an indictment in a particular county;   to lay a scheme before one

En İyi Tur-Eng Çevirmen

Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.

Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.