ligamento lateral externo de la articulación de la rodilla

Kullanım örnekleri

ligamento lateral externo de la articulación de la rodilla
lateral ligament of knee
icon arrow

lateral

Phonetic: "/ˈlæt.ɹəl/"

Part Of Speech: noun


Definition: An object, such as a passage or a protrusion, that is situated on the side of something else.


Definition: A sound produced through lateral pronunciation (such as /l/ in lateral).


Definition: A lateral pass.


Definition: An employee hired for a position at the same organizational level or salary as their previous position.

icon arrow

lateral

Phonetic: "/ˈlæt.ɹəl/"

Part Of Speech: verb


Definition: To move (oneself or something) in a lateral direction.


Definition: To execute a lateral pass.

icon arrow

lateral

Phonetic: "/ˈlæt.ɹəl/"

Part Of Speech: adjective


Definition: To the side; of or pertaining to the side.

Example: Instead of a promotion, I opted for a lateral move to a similar position in the marketing department.


Definition: Non-linear or unconventional, as in, lateral thinking.


Definition: Pertaining to the left or right of the body; further from the midline.

Example: A fish senses changes in hydrodynamic pressure with its lateral line.


Definition: At right angles to a line of motion or strain.


Definition: Pertaining to sounds generated by partially blocking the egress of the airstream with the tip of the tongue touching the alveolar ridge, leaving space on one or both sides of the occlusion for air passage.

icon arrow

ligament

Phonetic: "/ˈlɪɡəmənt/"

Part Of Speech: noun


Definition: A band of strong tissue that connects bones to other bones.


Definition: That which binds or acts as a ligament.

icon arrow

of

Phonetic: "/ɔv/"

Part Of Speech: preposition


Definition: Expressing distance or motion.


Definition: Expressing separation.


Definition: Expressing origin.


Definition: Expressing agency.


Definition: Expressing composition, substance.


Definition: Introducing subject matter.


Definition: Having partitive effect.


Definition: Expressing possession.


Definition: Forming the "objective genitive".


Definition: Expressing qualities or characteristics.


Definition: Expressing a point in time.

icon arrow

knee

Phonetic: "/niː/"

Part Of Speech: noun


Definition: In humans, the joint or the region of the joint in the middle part of the leg between the thigh and the shank.

Example: Penny was wearing a miniskirt, so she skinned her exposed knees when she fell.


Definition: In the horse and allied animals, the carpal joint, corresponding to the wrist in humans.


Definition: The part of a garment that covers the knee.


Definition: A piece of timber or metal formed with an angle somewhat in the shape of the human knee when bent.


Definition: An act of kneeling, especially to show respect or courtesy.

Example: To make a knee.


Definition: Any knee-shaped item or sharp angle in a line; an inflection point.

Example: the knee of a graph


Definition: A blow made with the knee; a kneeing.

icon arrow

knee

Phonetic: "/niː/"

Part Of Speech: verb


Definition: To kneel to.

Example: 1605: I could as well be brought / To knee his throne and, squire-like, pension beg / To keep base life afoot. — William Shakespeare, King Lear II.ii


Definition: To poke or strike with the knee.


Definition: To move on the knees; to use the knees to move.

Türkçe-İngilizce Şarkı Sözleri Çevirmeni

Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!

İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!