kaçmak

Kullanım örnekleri

kaçmak
escape
icon arrow

escape

Phonetic: "/əˈskeɪp/"

Part Of Speech: noun


Definition: The act of leaving a dangerous or unpleasant situation.

Example: The prisoners made their escape by digging a tunnel.


Definition: Leakage or outflow, as of steam or a liquid, or an electric current through defective insulation.


Definition: Something that has escaped; an escapee.


Definition: A holiday, viewed as time away from the vicissitudes of life.


Definition: Escape key


Definition: The text character represented by 27 (decimal) or 1B (hexadecimal).

Example: You forgot to insert an escape in the datastream.


Definition: A successful shot from a snooker position.


Definition: A defective product that is allowed to leave a manufacturing facility.


Definition: That which escapes attention or restraint; a mistake, oversight, or transgression.


Definition: A sally.


Definition: An apophyge.

icon arrow

escape

Phonetic: "/əˈskeɪp/"

Part Of Speech: verb


Definition: To get free; to free oneself.

Example: The factory was evacuated after toxic gases escaped from a pipe.


Definition: To avoid (any unpleasant person or thing); to elude, get away from.

Example: He only got a fine and so escaped going to jail.


Definition: To avoid capture; to get away with something, avoid punishment.

Example: Luckily, I escaped with only a fine.


Definition: To elude the observation or notice of; to not be seen or remembered by.

Example: The name of the hotel escapes me at present.


Definition: To cause (a single character, or all such characters in a string) to be interpreted literally, instead of with any special meaning it would usually have in the same context, often by prefixing with another character.

Example: Brion escaped the double quote character on Windows by adding a second double quote within the literal.


Definition: To halt a program or command by pressing a key (such as the "Esc" key) or combination of keys.

Ücretsiz İngilizce-Türkçe Çevirmen

İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!