iğneleyici söz

Kullanım örnekleri

iğneleyici söz
biting words
icon arrow

biting

Phonetic: "/ˈbaɪtɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To cut into something by clamping the teeth.

Example: As soon as you bite that sandwich, you'll know how good it is.


Definition: To hold something by clamping one's teeth.


Definition: To attack with the teeth.

Example: That dog is about to bite!


Definition: To behave aggressively; to reject advances.

Example: If you see me, come and say hello. I don't bite.


Definition: To take hold; to establish firm contact with.

Example: I needed snow chains to make the tires bite.


Definition: To have significant effect, often negative.

Example: For homeowners with adjustable rate mortgages, rising interest will really bite.


Definition: (of a fish) To bite a baited hook or other lure and thus be caught.

Example: Are the fish biting today?


Definition: To accept something offered, often secretly or deceptively, to cause some action by the acceptor.

Example: I've planted the story. Do you think they'll bite?


Definition: (of an insect) To sting.

Example: These mosquitoes are really biting today!


Definition: To cause a smarting sensation; to have a property which causes such a sensation; to be pungent.

Example: It bites like pepper or mustard.


Definition: (sometimes figurative) To cause sharp pain or damage to; to hurt or injure.

Example: Pepper bites the mouth.


Definition: To cause sharp pain; to produce anguish; to hurt or injure; to have the property of so doing.


Definition: To take or keep a firm hold.

Example: The anchor bites.


Definition: To take hold of; to hold fast; to adhere to.

Example: The anchor bites the ground.


Definition: To lack quality; to be worthy of derision; to suck.

Example: This music really bites.


Definition: To perform oral sex on. Used in invective.

Example: You don't like that I sat on your car? Bite me.


Definition: To plagiarize, to imitate.

Example: He always be biting my moves.


Definition: To deceive or defraud; to take in.

icon arrow

biting

Phonetic: "/ˈbaɪtɪŋ/"

Part Of Speech: noun


Definition: An instance of something being bitten.

icon arrow

biting

Phonetic: "/ˈbaɪtɪŋ/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Causing a stinging sensation.

Example: a biting wind


Definition: Cutting or incisive.

Example: a biting criticism


Definition: Tending to bite.

Example: a biting insect

icon arrow

words

Phonetic: "/wɜːdz/"

Part Of Speech: noun


Definition: The smallest unit of language that has a particular meaning and can be expressed by itself; the smallest discrete, meaningful unit of language. (contrast morpheme.)


Definition: Something like such a unit of language:


Definition: The fact or act of speaking, as opposed to taking action. .


Definition: Something that someone said; a comment, utterance; speech.


Definition: A watchword or rallying cry, a verbal signal (even when consisting of multiple words).

Example: mum's the word


Definition: A proverb or motto.


Definition: News; tidings (used without an article).

Example: Have you had any word from John yet?


Definition: An order; a request or instruction; an expression of will.

Example: Don't fire till I give the word


Definition: A promise; an oath or guarantee.

Example: I give you my word that I will be there on time.


Definition: A brief discussion or conversation.

Example: Can I have a word with you?


Definition: (in the plural) See words.

Example: There had been words between him and the secretary about the outcome of the meeting.


Definition: (sometimes Word) Communication from God; the message of the Christian gospel; the Bible, Scripture.

Example: Her parents had lived in Botswana, spreading the word among the tribespeople.


Definition: (sometimes Word) Logos, Christ.

icon arrow

words

Phonetic: "/wɜːdz/"

Part Of Speech: verb


Definition: To say or write (something) using particular words; to phrase (something).

Example: I’m not sure how to word this letter to the council.


Definition: To flatter with words, to cajole.


Definition: To ply or overpower with words.


Definition: To conjure with a word.


Definition: To speak, to use words; to converse, to discourse.

icon arrow

words

Phonetic: "/wɜːdz/"

Part Of Speech: noun


Definition: Angry debate or conversation; argument.

Example: After she found out the truth, she had words with him, to tell him how she felt.


Definition: Lines in a script for a performance.

Example: You better get your words memorised before rehearsal next Saturday.


Definition: Lyrics.

Example: The composer set the words to music.

Web Türkçe-İngilizce Çevirmen

Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.

İngilizce veya Türkçe alfabe, makale veya web sitesinden bir e-postayı, makaleyi veya web sitesini çevirmeniz mi gerekiyor? Sadece bu metni seçin ve resmi çevrimiçi çevirmen haline gelsin! 50 dünya dilinden profesyonel tercümanlarımız var. İşe yarıyor? Tabii ki işe yarıyor! İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!