guasoncle

Kullanım örnekleri

guasoncle
perennial goosefoot
icon arrow

perennial

Phonetic: "/pəˈɹɛni.əl/"

Part Of Speech: noun


Definition: A perennial plant; a plant that is active throughout the year or survives for more than two growing seasons.

icon arrow

perennial

Phonetic: "/pəˈɹɛni.əl/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Lasting or remaining active throughout the year, or all the time.

Example: a perennial stream


Definition: (of a plant) Having a life cycle of more than two years.


Definition: Continuing without cessation or intermission; perpetual; never failing.


Definition: Enduring; lasting; timeless.

Example: His artwork has a perennial beauty.


Definition: Recurrent; appearing or recurring again and again.

Example: Change is a perennial theme in politics.

icon arrow

goosefoot

Phonetic: "/ˈɡuːsfʊt/"

Part Of Speech: noun


Definition: Any of many flowering plants, of the subfamily Chenopodioideae, having small greenish flowers.

Ücretsiz İngilizce-Türkçe Çevirmen

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.

Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.