eğrinin yay uzunluğu işlevi

Kullanım örnekleri

eğrinin yay uzunluğu işlevi
arc-length function of a curve
icon arrow

function

Phonetic: "/ˈfʌŋ(k)ʃən/"

Part Of Speech: noun


Definition: What something does or is used for.


Definition: A professional or official position.


Definition: An official or social occasion.


Definition: Something which is dependent on or stems from another thing; a result or concomitant.


Definition: A relation where one thing is dependent on another for its existence, value, or significance.


Definition: A relation in which each element of the domain is associated with exactly one element of the codomain.


Definition: A routine that receives zero or more arguments and may return a result.


Definition: The physiological activity of an organ or body part.


Definition: The characteristic behavior of a chemical compound.


Definition: The role of a social practice in the continued existence of the group.

icon arrow

function

Phonetic: "/ˈfʌŋ(k)ʃən/"

Part Of Speech: verb


Definition: To have a function.


Definition: To carry out a function; to be in action.

icon arrow

of

Phonetic: "/ɔv/"

Part Of Speech: preposition


Definition: Expressing distance or motion.


Definition: Expressing separation.


Definition: Expressing origin.


Definition: Expressing agency.


Definition: Expressing composition, substance.


Definition: Introducing subject matter.


Definition: Having partitive effect.


Definition: Expressing possession.


Definition: Forming the "objective genitive".


Definition: Expressing qualities or characteristics.


Definition: Expressing a point in time.

icon arrow

a

Phonetic: "/æɪ/"

Part Of Speech: noun


Definition: The name of the Latin script letter A/a.

icon arrow

curve

Phonetic: "/kɜːv/"

Part Of Speech: noun


Definition: A gentle bend, such as in a road.

Example: You should slow down when approaching a curve.


Definition: A simple figure containing no straight portions and no angles; a curved line.

Example: She scribbled a curve on the paper.


Definition: A grading system based on the scale of performance of a group used to normalize a right-skewed grade distribution (with more lower scores) into a bell curve, so that more can receive higher grades, regardless of their actual knowledge of the subject.

Example: The teacher was nice and graded the test on a curve.


Definition: A continuous map from a one-dimensional space to a multidimensional space.


Definition: A one-dimensional figure of non-zero length; the graph of a continuous map from a one-dimensional space.


Definition: An algebraic curve; a polynomial relation of the planar coordinates.


Definition: A one-dimensional continuum.


Definition: (usually in the plural) The attractive shape of a woman's body.

icon arrow

curve

Phonetic: "/kɜːv/"

Part Of Speech: verb


Definition: To bend; to crook.

Example: to curve a line


Definition: To cause to swerve from a straight course.

Example: to curve a ball in pitching it


Definition: To bend or turn gradually from a given direction.

Example: the road curves to the right


Definition: To grade on a curve (bell curve of a normal distribution).

Example: The teacher will curve the test.


Definition: To reject, to turn down romantic advances.

Example: I was once curved three times by the same woman.

icon arrow

curve

Phonetic: "/kɜːv/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Bent without angles; crooked; curved.

Example: a curve line

Türkçe-İngilizce Şarkı Sözleri Çevirmeni

Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.

Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!