cuando ella llegue a casa

Kullanım örnekleri

cuando ella llegue a casa
when she comes home
icon arrow

when

Phonetic: "/ʍɛn/"

Part Of Speech: noun


Definition: The time at which something happens.

Example: A good article will cover the who, the what, the when, the where, the why and the how.

icon arrow

when

Phonetic: "/ʍɛn/"

Part Of Speech: adverb


Definition: (interrogative) At what time? At which time? Upon which occasion or circumstance? Used to introduce direct or indirect questions about time.

Example: Do you know when they arrived?


Definition: At an earlier time and under different, usually less favorable, circumstances.

Example: He's mister high and mighty now, but I remember him when.


Definition: (relative) At which, on which, during which: often omitted or replaced with that.

Example: That was the day when the Twin Towers fell.

icon arrow

when

Phonetic: "/ʍɛn/"

Part Of Speech: pronoun


Definition: (interrogative) What time; which time.

Example: Since when do I need your permission?


Definition: The time that.

Example: I recall when they were called the Greys.

icon arrow

when

Phonetic: "/ʍɛn/"

Part Of Speech: conjunction


Definition: At (or as soon as) that time that; at the (or any and every) time that; if.

Example: A player wins when [as soon as, or at any time that, if] she has four cards of the same suit.


Definition: During the time that; at the time of the action of the following clause or participle phrase.

Example: Be careful when crossing the street.


Definition: At what time; at which time.

Example: I am here till Friday, when [i.e. at which time] I leave for Senegal.


Definition: Since; given the fact that; considering that.

Example: I don't see the point of putting up Christmas decorations when I am the only person who is going to see them.


Definition: Whereas; although; at the same time as; in spite of the fact that.

Example: He keeps changing things when the existing system works perfectly well.

icon arrow

when

Phonetic: "/ʍɛn/"

Part Of Speech: interjection


Definition: That's enough, a command to stop adding something, especially an ingredient of food or drink.


Definition: Expressing impatience. (Compare what.)

icon arrow

she

Phonetic: "/ʃiː/"

Part Of Speech: noun


Definition: A female.

Example: Pat is definitely a she.

icon arrow

she

Phonetic: "/ʃiː/"

Part Of Speech: pronoun


Definition: (personal) The female person or animal previously mentioned or implied.

Example: After the cat killed a mouse, she left it on our doorstep.


Definition: (personal, sometimes affectionate) A ship or boat.

Example: She could do forty knots in good weather.


Definition: (personal, sometimes affectionate, old-fashioned) A country, or sometimes a city, province, planet, etc.

Example: She is a poor place, but has beautiful scenery and friendly people.


Definition: (personal, old-fashioned) Any machine or thing, such as a car, a computer, or (poetically) a season.

Example: She only gets thirty miles to the gallon on the highway, but she’s durable.


Definition: (personal) A person whose gender is unknown or irrelevant (used in a work, along with or in place of he, as an indefinite pronoun).

icon arrow

comes

Phonetic: "/kʌmz/"

Part Of Speech: verb


Definition: To move from further away to nearer to.

Example: She’ll be coming ’round the mountain when she comes [...]


Definition: To arrive.


Definition: To appear, to manifest itself.

Example: The pain in his leg comes and goes.


Definition: (with an infinitive) To begin to have an opinion or feeling.

Example: She came to think of that country as her home.


Definition: (with an infinitive) To do something by chance, without intending to do it.

Example: Could you tell me how the document came to be discovered?


Definition: To take a position relative to something else in a sequence.

Example: Which letter comes before Y?   Winter comes after autumn.


Definition: To achieve orgasm; to cum; to ejaculate.

Example: He came after a few minutes.


Definition: (with close) To approach a state of being or accomplishment.

Example: One of the screws came loose, and the skateboard fell apart.


Definition: (with to) To take a particular approach or point of view in regard to something.

Example: He came to SF literature a confirmed technophile, and nothing made him happier than to read a manuscript thick with imaginary gizmos and whatzits.


Definition: (fossil word) To become, to turn out to be.

Example: He was a dream come true.


Definition: To be supplied, or made available; to exist.

Example: A new sports car doesn't come cheap.


Definition: To carry through; to succeed in.

Example: You can't come any tricks here.


Definition: Happen.

Example: This kind of accident comes when you are careless.


Definition: (with from or sometimes of) To have as an origin, originate.


Definition: (of grain) To germinate.


Definition: To pretend to be; to behave in the manner of.

Example: Don't come the innocent victim. We all know who's to blame here.

icon arrow

home

Phonetic: "/(h)əʊm/"

Part Of Speech: noun


Definition: A dwelling.


Definition: One’s native land; the place or country in which one dwells; the place where one’s ancestors dwell or dwelt.


Definition: The locality where a thing is usually found, or was first found, or where it is naturally abundant; habitat; seat.

Example: the home of the pine


Definition: A focus point.

icon arrow

home

Phonetic: "/(h)əʊm/"

Part Of Speech: verb


Definition: (of animals) To return to its owner.

Example: The dog homed.


Definition: (always with "in on") To seek or aim for something.

Example: The missile was able to home in on the target.

icon arrow

home

Phonetic: "/(h)əʊm/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Of or pertaining to one’s dwelling or country; domestic; not foreign; as home manufactures; home comforts.


Definition: (except in phrases) That strikes home; direct, pointed.


Definition: Personal, intimate.


Definition: Relating to the home team (the team at whose venue a game is played).

Example: the home end, home advantage, home supporters

icon arrow

home

Phonetic: "/(h)əʊm/"

Part Of Speech: adverb


Definition: To one's home


Definition: At or in one's place of residence or one's customary or official location; at home

Example: Everyone's gone to watch the game; there's nobody home.


Definition: To a full and intimate degree; to the heart of the matter; fully, directly.


Definition: Into the goal


Definition: Into the right, proper or stowed position

Example: sails sheeted home

icon arrow

home

Phonetic: "/(h)əʊm/"

Part Of Speech: noun


Definition: A directory that contains a user's files.

İngilizce Türkçe Cümle Çevirmeni

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.

Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!