barrido de frecuencia

Kullanım örnekleri

barrido de frecuencia
frequency sweep
icon arrow

frequency

Phonetic: "/ˈfɹiːkwənsi/"

Part Of Speech: noun


Definition: The rate of occurrence of anything; the relationship between incidence and time period.

Example: The frequency of bus service has been improved from one every 15 to one every 12 minutes.


Definition: The property of occurring often rather than infrequently.

Example: The FAQ addresses questions that come up with some frequency.


Definition: The quotient of the number of times n a periodic phenomenon occurs over the time t in which it occurs: f = n / t.

Example: Broadcasting live at a frequency of 98.3 megahertz, we’re your rock alternative!


Definition: Number of times an event occurred in an experiment (absolute frequency)

icon arrow

sweep

Phonetic: "/swiːp/"

Part Of Speech: noun


Definition: A single action of sweeping.

Example: Give the front steps a quick sweep to get rid of those fallen leaves.


Definition: The person who steers a dragon boat.


Definition: A person who stands at the stern of a surf boat, steering with a steering oar and commanding the crew.


Definition: A chimney sweep.


Definition: A methodical search, typically for bugs (electronic listening devices).


Definition: A batsman's shot, played from a kneeling position with a swinging horizontal bat.

Example: Bradman attempted a sweep, but in fact top edged the ball to the wicket keeper


Definition: A lottery, usually on the results of a sporting event, where players win if their randomly chosen team wins.

Example: Jim will win fifty dollars in the office sweep if Japan wins the World Cup.


Definition: A flow of water parallel to shore caused by wave action at an ocean beach or at a point or headland.


Definition: A throw or takedown that primarily uses the legs to attack an opponent's legs.


Definition: Violent and general destruction.

Example: the sweep of an epidemic disease


Definition: A movable templet for making moulds, in loam moulding.


Definition: In the game casino, the act of capturing all face-up cards from the table.


Definition: The compass of any turning body or of any motion.

Example: the sweep of a door; the sweep of the eye


Definition: Direction or departure of a curve, a road, an arch, etc. away from a rectilinear line.


Definition: A large oar used in small vessels, partly to propel them and partly to steer them.


Definition: A rowing style in which each rower rows with oar on either the port or starboard side.

Example: I am primarily a sweep rower.


Definition: (refining) The almond furnace.


Definition: A long pole, or piece of timber, moved on a horizontal fulcrum fixed to a tall post and used to raise and lower a bucket in a well for drawing water.


Definition: Any of the blades of a windmill.


Definition: (in the plural) The sweepings of workshops where precious metals are worked, containing filings, etc.


Definition: Any of several sea chub in the kyphosid subfamily Scorpidinae.


Definition: An expanse or a swath, a strip of land.

icon arrow

sweep

Phonetic: "/swiːp/"

Part Of Speech: verb


Definition: To clean (a surface) by means of a stroking motion of a broom or brush.

Example: to sweep a floor, the street, or a chimney


Definition: To move through a (horizontal) arc or similar long stroke.

Example: The offended countess swept out of the ballroom.


Definition: To search (a place) methodically.


Definition: To travel quickly.


Definition: To play a sweep shot.


Definition: To brush the ice in front of a moving stone, causing it to travel farther and to curl less.


Definition: To move something in a long sweeping motion, as a broom.


Definition: To win (a series) without drawing or losing any of the games in that series.


Definition: To defeat (a team) in a series without drawing or losing any of the games in that series.


Definition: To remove something abruptly and thoroughly.

Example: She swept the peelings off the table onto the floor.


Definition: To brush against or over; to rub lightly along.

Example: Their long descending train, / With rubies edg'd and sapphires, swept the plain.


Definition: To carry with a long, swinging, or dragging motion; hence, to carry in a stately or proud fashion.


Definition: To strike with a long stroke.


Definition: To row with one oar to either the port or starboard side.


Definition: To draw or drag something over.

Example: to sweep the bottom of a river with a net


Definition: To pass over, or traverse, with the eye or with an instrument of observation.

Example: to sweep the heavens with a telescope


Definition: (including) to vacuum a carpet or rug

Türkçeden İngilizceye En Hızlı Çevirmen

Tek bir tıklamayla kelimeleri çevirin! Türkçe'den İngilizce'ye çevirmenimiz iki yönlü bir çeviri programıdır, anlamların ikamesi için kapsamlı bir sözlük içerir, kelime öbeklerinin ve ifadelerin kullanım örneklerini ve bunların fonetik bileşenlerini gösterir. Tercümanımız, çeviri alanındaki bilgi tabanını sürekli olarak güncelleyen ve son kullanıcı için tamamen anonim ve ücretsiz olarak korurken hizmet kalitesini koruyan profesyonel bir dilbilimci ekibi tarafından oluşturulmuştur. Çevirileriniz sadece size ait!

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.Sözlüğümüz size İngilizce ve Türkçe terimleri arayabileceğiniz geniş bir kütüphane sunmaktadır. Örnekler ve ayrıştırma ile mesleğe, jargona ve yaygın ifadelere göre kelimeleri arayabilirsiniz. Uygulamalarımızı iPhone, Android, iPad, Windows 10/11 ve macOS için kullanabilirsiniz. Çevrimiçi İngilizce - Türkçe çevirmenimizde, kategoriye ve farklı telaffuzlara göre 2 milyondan fazla kelimeyi arayabilirsiniz.İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.